Fotogalerie

Realizace TOA POINT pro SŽDC - Sociální zařízení - Zastávka Turnov město

Parkovací stání, zámková dlažba, retenční nádrže, úpravy terénu

Realizace odvodu dešťových vod - Retenční nádrž + Vsakovací galerie

Výkop pro vsakování dešťové vody, uložení retenční nádrže na vodu

Vodovodní a optická přípojka k rodinnému domu

Svahování pro zatravňovací dlažbu k parkování

Od úsvitu do soumraku

Koupací jezírko

Základové pasy pro plot u rodinného domu

Zahradní jezírko menšího rozsahu

Základové pasy + úprava terénu

Výkop pro odpadní jímku


Copyright © 2019 bagrovaniturnov.cz 

-