Naše služby


Výkopové práce

S minirypadlem značky Catepilar 301.4C máte záruku spokojenosti. Stroj je kompaktní a snáze se vejde tam, kde by běžné bagry měly problém. Provádíme výkopové práce popsány níže.Základy, výkopy

Minirypadlo lze použít pro vykopání základových pasů rodinného domu, garáže, pergoly a dalších staveb.
Použitím techniky tzv. mimoosého kopání lze pracovat minibagrem i v těsné blízkosti stěn, což stavebníci ocení zejména při potřebě odizolovat základy převážně starších domů. Na základy těchto domů nezřídka přímo bez jakékoliv izolace navazují betonové či dlážděné chodníky a díky vzlínající vlhkosti pak dochází k opadávání vnitřních i vějších omítek a k šíření plísní.

Inženýrské sítě

Minirypadlo je neocenitelným pomocníkem stavebníků rodinných domů. V poměrně malém vymezeném prostoru umí vykopat základové pasy rodinného či zahradního domku, garáže nebo chaty. Velmi úspěšně lze rypadlo použít pro vykopání drážek všech typů rozvodů, ať již se jedná o výkopy přípojek kanalizace, vodovodu, plynu a elektřiny nebo o výkopy rozvodů kabelové televize nebo domácího zvonku u rodinných domů.

Odpadní jímky 

I v tomto případě využijeme rypadlo, jak pro vyhloubení stavebního výkopu, tak i k vykopání spár pro přítokové a odtokové potrubí a přívod elektrické energie.  

Terénní úpravy

Mnoho času ušetří minirypadlo jako pomocník při kopání základové spáry, pro podezdívkový plot nebo pro vyhloubení půdního profilu s následným zarovnáním kvalitní půdou v případě zakládání živého plotu.

Drenáže

S nadbytečnou vlhkostí však mohou mít potíže nejenom základy staveb, ale i pozemek samotný. Díky vykopání odvodňovacích drenáží lze pozemek udržovat ve vhodné kondici a to opět díky rychlé práci minirypadla. Zejména při těchto pracích oceníme relativně nízkou hmotnost rypadla, která zabrání nežádoucímu boření stroje do terénu.

Okrasná jezírka, bazény 

Okrasné zahradní jezírko nebo bazén pro celou rodinu? Překrásná věc, ale také hodně a hodně práce s přípravou a realizací. Nejpracnějším se zdá být vyhloubení stavebního výkopu, ale i v tomto případě ušetří mnoho času, dřiny a potu využití našich služeb. Strojem s malým nárokem na pracovní prostor, jakým je bezesporu Caterpillar, lze velice rychle provádět všechny potřebné zemní práce, ať je to provedení samotného stavebního výkopu nebo doprovodné práce s vyhloubením spár pro rozvody vody a elektřiny k bazénu nebo provedení skrývky kvalitní ornice, kterou jistě ve své zahradě využijete. 

Autodoprava a likvidace zeminy

Pokud potřebujete převést, dovést, odvést těžká břemena, ať už se jedná o písek, štěrk, větší kameny, beton, hlínu, nádrže, kovový materiál a jiné nebo zlikvidovat zeminu, můžete využít služeb našeho třístranného sklápěcího nákladního automobilu 

Inženýrské sítě na klíč

Našim zákazníkům také nabízíme kompletní řešení inženýrských sítí, včetně vypracování projektové dokumentace, inženýringu, kompletní legislativy, zajištění vytýčení a dalších potřebných úkonů, které jsou nutné před započetím samotné realizace přípojek. 

Řešení odvodu dešťových vod na klíč

Nabízíme kompletní řešení odvodu dešťových vod. Od výkopu vsakovací galerie, přes dodání veškerého materiálu, včetně retenčních nádrží na přání zákazníka nebo dle hydrogeologického posudku, čerpadel, KG potrubí, po kompletní osazení nádrží, potrubí, zásypu, zapojení čerpadla a zprovoznění.


Copyright © 2019 bagrovaniturnov.cz 
-